Instytut Biologii Środowiskowej

Dyrektor prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr Ewa Szczęśniak


Zakład Botaniki
ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław


Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław


Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław


Zakład Ekologii Behawioralnej
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław


Zakład Paleozoologii
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław